SCHORS Økonomi+funktion - eksternt bogholderi, regnskab og god økonomistyring

ØKONOMI+FUNKTION

Fokuser på din kerneforretning. Lad SCHORS være din virksomheds økonomifunktion: bogholderi, regnskab, økonomistyring. Det er vores kerneforretningSCHORS sikrer dig en pålidelig og dygtig økonomifunktion, som også er aktiv i udviklingen af din virksomhed. Det er en fleksibel løsning der kan vokse i takt med din virksomhed.

 

Dels sørger vi for at optimere økonomistyringen og dels ser vi på nye muligheder for kommerciel udvikling. Alt det du ofte har svært ved at nå i den daglige drift. Og til gavn for din kerneforretning.

 

Vi står for alt fra bogføring til analyse og rapportering og vi sørger for at optimere økonomistyringen og understøtte den økonomiske og kommercielle udvikling.

SCHORS + Ekstern bogføring + kontroller
SCHORS + økonomisk rapportering + økonomisk analyse
SCHORS + Kommerciel og økonomisk udvikling

Vi sikrer at du får:

  • Korrekt og rettidig bogføring
  • Sikker indberetning af moms, afgifter og lønforhold
  • Opfølgning og kontrol af alle konti hver måned
  • Detaljeret måneds-, eller kvartalsrapportering
  • Relevante fremadrettede analyser til at optimere økonomien og styringen af din virksomhed
  • Opstilling af regnskab eller færdigafstemt materiale til revisor
  • Sparring og idéer til yderligere udvikling af din virksomhed    Kontakt SCHORS på 41 14 13 19 for at høre mere.